Səlahəddin Xəlilov Professor
Onların nə günahı, əlləri elə öyrəşib...

Meyvə alanda satıcıdan xahiş etdim ki, seçməsin.

20.09.2021
Başsağlığı... Şəxsi ağrı-acılar və Təhsil dərdi - Səlahəddin Xəlil

Bu gün diqqətimi çəkən bir məqam da tanınmış təhsilşünas alim və ictimai xadim Prof.Dr. Şahlar Əsgərovun fb-də yeni paylaşması oldu... Bir neçə gün öncə ömür-gün yoldaşı Almaz xanımı itirən və bu itkinin ağrı-acısını yaşayan Şahlar müəllim ona yönlənən "başsağlığı" silsiləsinə və "ölümlü dünya" mövzusuna heç toxunmadan, diqqəti yenidən təhsil sahəsindəki problemlərimizə yönəltdi.

29.03.2021
Xalq düşüncəsindən, əfsanələrdən doğulan fəlsəfəmiz və ya İlaxır çərşənbəsi...- Səlahəddin Xəlil

Dörd ünsürdən çox yazılıb və çox vaxt da onların gah birinə, gah da o birinə ilkinlik verilib. Necə ki, Fales suyun, Anaksimen havanın, Heraklit atəşin ilkinliyindən çıxış edirdi... Ya da dörd ünsür eyni zamanda başlanğıc kimi, - Çarvaklar təlimi, Empedokl və s.

16.03.2021
«Beyin köçü»: gedib qalanlar və qayıtmaq üçün gedənlər - professor Səlahəddin Xəlil

Biz «qayıtmaq üçün gedən» deyərkən Qərbə öz şəxsi məqsədləri ilə deyil, öz millətinə xidmət etmək, görüb-götürmək, həm müəyyən bir ixtisas sahəsində biliklər əldə edərək, «qazandıqları sərvəti» vətəninə daşıyanları nəzərdə tuturuq.

10.03.2021
SƏLİQƏ – ətrafda və içdə...- professor Səlahəddin Xəlil

İnsan tək qalmışdı və bu fürsəti dəyərləndirmək, ev-eşiyi səliqə-sahmana salmaq istədi;

01.03.2021
Ana dili əslində Ana Vətənin dilidir - professor Səlahaddin Xəlil

Vətənin sirli-sehrli dünyası insana bu dildə açılır...

22.02.2021
'Şər fəlsəfəsi''nin nüfuzundan sui-istifadə imkanı açılır-professor Səlahəddin Xəlil

Adi şüur Fəlsəfə ilə onun antitezi olan "Şər fəlsəfəsi"ni ayırd edə bilmir.

10.09.2020
Türkçülüyün himni - insanlıq simfoniyası!-professor Səlahəddin Xəlil

Yaxşı insan olmayan yaxşı türk ola bilməz!

08.08.2020
Sevginin pərəstiş üzü...-professor Səlahəddin Xəlil

Öncəki paylaşmada "şöhrətpərəstlik"dən yazmışdım.

28.07.2020