Səlahəddin Xəlilov Professor
100 il sonra keçmişi qaytarmaq cəhdləri

100 il sonra keçmişi qaytarmaq cəhdləri - Xoş günlər qanadlıdır, uçub gedir...

10.01.2022
Atatürk sadəcə qəhrəman deyil, çox qiymətli əsərləri də var

- Atatürk sadəcə qəhrəman deyil, çox qiymətli əsərləri də var.

10.11.2021
Hərdən adama elə gəlir ki, Tanrının qəzəbi mərhəmətindən böyükdür...

- Hərdən adama elə gəlir ki, Tanrının qəzəbi mərhəmətindən böyükdür... Sanki dünyanın dərdi artıb, sevinci azalıb.

27.10.2021
AMEA üçün yeni fəaliyyət istiqaməti - virtual məkan - Professor Səlahəddin Xəlil

Müstəmləkə siyasəti davam edir, virtual məkanlar bir-bir tutulur, yeni-yeni ərazilər itiririk.

11.10.2021
Onların nə günahı, əlləri elə öyrəşib...

Meyvə alanda satıcıdan xahiş etdim ki, seçməsin.

20.09.2021
Başsağlığı... Şəxsi ağrı-acılar və Təhsil dərdi - Səlahəddin Xəlil

Bu gün diqqətimi çəkən bir məqam da tanınmış təhsilşünas alim və ictimai xadim Prof.Dr. Şahlar Əsgərovun fb-də yeni paylaşması oldu... Bir neçə gün öncə ömür-gün yoldaşı Almaz xanımı itirən və bu itkinin ağrı-acısını yaşayan Şahlar müəllim ona yönlənən "başsağlığı" silsiləsinə və "ölümlü dünya" mövzusuna heç toxunmadan, diqqəti yenidən təhsil sahəsindəki problemlərimizə yönəltdi.

29.03.2021
Xalq düşüncəsindən, əfsanələrdən doğulan fəlsəfəmiz və ya İlaxır çərşənbəsi...- Səlahəddin Xəlil

Dörd ünsürdən çox yazılıb və çox vaxt da onların gah birinə, gah da o birinə ilkinlik verilib. Necə ki, Fales suyun, Anaksimen havanın, Heraklit atəşin ilkinliyindən çıxış edirdi... Ya da dörd ünsür eyni zamanda başlanğıc kimi, - Çarvaklar təlimi, Empedokl və s.

16.03.2021
«Beyin köçü»: gedib qalanlar və qayıtmaq üçün gedənlər - professor Səlahəddin Xəlil

Biz «qayıtmaq üçün gedən» deyərkən Qərbə öz şəxsi məqsədləri ilə deyil, öz millətinə xidmət etmək, görüb-götürmək, həm müəyyən bir ixtisas sahəsində biliklər əldə edərək, «qazandıqları sərvəti» vətəninə daşıyanları nəzərdə tuturuq.

10.03.2021
SƏLİQƏ – ətrafda və içdə...- professor Səlahəddin Xəlil

İnsan tək qalmışdı və bu fürsəti dəyərləndirmək, ev-eşiyi səliqə-sahmana salmaq istədi;

01.03.2021