Müşfiq Məmmədov Siyasi şərhçi
Bu günkü İranın idarə üsulu keçmiş Sovetin politbürosundan fərqli deyil

Sirkdəki şir ilə heyvanxana şirinin fərqi var.

19.10.2021
Rusiya Qafqazı tərk etmənin astanasındadır

Rusiya imperiyası artıq tarixi eniş fazasına keçmişdir.

24.09.2021
Əfqanları şəriət qanunları seçimində günahlandırmaq fransızları liberalizmdə günahlandırmağa bənzəyir

Dünyanın coğrafi mərkəzi olan Əfqanıstanda nəhayət ki, tək hakimiyyətlilik bərqərar olacağına bənzəyir. Hər nə qədər Qərb və bəzi ölkələr qəbul etməsələrdə "Taliban" qalibdir. Qaliblər müzakirə olunmur deyə bir söz var. Amma "Taliban" elə bir qalibdir ki, müzakirə üçün çox böyük material vermişdir. 

18.08.2021
Türk birliyi üzərinə düşüncələr

Uzaq mənzillərə aparan yol tək bir addımla başlar.

12.08.2021
Çin Əfqanıstanda - Müşfiq Məmmədov

Əfqanıstanda baş verən hadisələr bəzən təqib edə bilməyəcəyimiz qədər sürətlə inkişaf edir. Dünyanın coğrafi mərkəzi sayılan bu ölkə arzuladığı uzun müddətli sülhə və sakitçiliyə nail ola bilmir. Səbəb isə doymaq bilməyən beynəlxalq imperializm və qonşu dövlətlər.

02.08.2021
Əfqanıstan yoxsa Güney Türküstan? - Müşfiq Məmmədov

“Əfqanıstan dünyanın coğrafi mərkəzidir, ora kim hökm edərsə dünyaya hökm edər.” Bu sözlər məhşur politoloq Brzezinskiyə aiddir.

16.07.2021
Orta Asiyada gizlədilmiş zaman bombası - Müşfiq Məmmədov

Parçala və hökm et. Bu siyasət Rus imperiyası, sonralar isə Sovet İttifaqı tərəfindən Orta Asiya respublikaları üzərində tətbiq etdiyi siyasətinin qısa mündəricatıdır.

05.07.2021
Rusiyanın qonşularına iddiaları - bu torpaqları biz sizə hədiyyə etdik

“Bu torpaqları biz sənə hədiyyə etdik. Bizdən uzaqlaşmağı heç ağlınada gətirmə yoxsa, hədiyyəmizi geri alarıq”.

29.06.2021
Qasım Süleymani ordeni ilə niyə məhz Polad Həşimov təltif edildi? - Müşfiq Məmmədov

Hər nə qədər mehriban olduğumuzu desək də bəzi qonşu dövlətlərin bizə heç də xoş olmayan münasibət bəslədiyinin dəfələrlə şahidi olmuşuq.

04.05.2021
Avropalı kimi görünməyə çalışsaqda, qəbilə təfəkküründən qurtula bilmirik - Müşfiq Məmmədov

Həyatımıza daxil olan bir çox yeniliklərin işləməməsinin səbəblərindən biri onların inkişaf etmiş ölkələrdən kopyalanıb, yerli şərtlərə uyğunlaşdırılaraq tətbiq edilməsinə çalışılmasıdır.

01.04.2021
Narazı vətəndaş kütləsinin yaranmasının əsas səbəblərindən biri kiçik “şah”lardır - Müşfiq Məmmədov

Qanun şahdır, şah qanun deyildir. Hər kiçik idarənin rəisi özünü şah sayır.

10.03.2021