Big Bang - Böyük Partlayış nə üçün oldu?
19.04.2024

Əgər bir şey oldusa ondan əvvəl nə gəldi?

Erkən Kainatın eksponensial inflyasiyasını hansı mexanizmlər yaratdı?

Bu günün Kainatına hakim olan qaranlıq maddə və qaranlıq enerji nədir?

İlk ulduzlar və qalaktikalar necə yarandı?

Təbiətin əsas sabitləri niyə bu şəkildədirlər?

Bu cür suallara "cavab vermək" üçün Kosmik Antropik Prinsipi* qəbul etməliyik?

Kainatımız unikaldır, yoxsa Çoxlu Kainatamı müraciət etməliyik?

Kainatımızın son taleyi necə olacaq?

Sheldon Lee Glashovun “Beyond Darwin: from the elements to the Universe” (“Darvinin xaricində: Elementlərdən Kainata) kitabından.

 – Antropik Prinsip bir arqumentdir. Bu arqumentə görə “biz Kainatı bu şəkildə görürük, çünki yalnız belə bir Kainatda müşahidəçi (insan) bir şəxs yarana bilər". Bu prinsip, müşahidə olunan Kainatda ağıllı həyatın mövcudluğu üçün zəruri olan fundamental fiziki parametrlər arasında bir sıra qeyri-trivial əlaqələrin nə üçün olduğunu elmi baxımdan izah etmək üçün təklif edilmişdir (İ.N.).

– Sheldon Lee Glashow (1932-də doğulub) — Amerikalı fizik, professor, elementar hissəciklər arasında zəif və elektromaqnit təsirləri nəzəriyyəsinə verdiyi töhfəyə görə 1979-cu ildə Fizika üzrə Nobel Mükafatı laureatı. O bu mükafata Abdus Salam və Stiven Vaynberq ilə birgə layiq görülüb .

Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir

İbrahim Nəbioğlu

visiontv.az