Qənirə Paşayeva Millət vəkili
Qarabağ müharibəsinin ilk şəhid jurnalisti

Azərbaycan onun üçün dünyanın bir parçası deyil, bütöv bir dünya idi. Gözəlliyi, bar-bərəkəti ilə hamını heyran qoyan, torpağının altı-üstü xəzinə olan cənnət bir dünya...

04.02.2023
Qənirə Paşayeva Başqurd yazıçısı Aygiz Baymuxammetin kitabının təqdimatında çıxış edib

Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva Başqurdistan Yazıçılar Birliyinin başqanı, Başurdistan Dövlət Gənclər Mükafatı laureatı Aygiz Baymuxammetin azərbaycancaya çevrilmiş “Getmə, ana” adlı ilk kitabının təqdimatında çıxış edib.

03.02.2023
Azərbaycanın ilk qadın jurnalisti və tənqidçisi

XX yüzilin əvvəllərində Güney Qafqazda ilk Azərbaycan dili müəllimi, ilk Azərbaycan qadın jurnalisti və publisisti olmuş Şəfiqə xanım Əfəndizadə (1882-1959) ölkəmizdə ictimai fikrin inkişafına və qadınlarımızın savadlanmasına dəyərli töhfələr vermiş maarifpərvər aydınlarımızdandır.

03.02.2023
“Qönceyi-ülfət`in ünlü şairi

“Bəyim” təxəllüsü ilə lirik şeirlər yazan XIX yüzil şairi Qönçəbəyim (1827- ?) Naxçıvan torpağında yaşayıb-yaradan istedadlı qadın yazarlarımızdan olub. O, sonuncu Naxçıvan xanının oğlu Ehsan xanın qızıdır. “Qönçeyi-ülfət” ədəbi məclisinin iştirakçılarından olan, incə ruhlu şeirləri ilə qəlbləri titrədən Qönçəbəyimin ruha yaxın bir poeziya dünyası vardır:

02.02.2023
Azərbaycan monumental heykəltəraşlığının ilk qadın nümayəndəsi

Daşların dili ilə danışmaq, tarixin gedişatını, hadisələri, xarakterləri, görkəmli şəxsiyyətlərin bütöv bir həyat xronikasını daş yaddaşına köçürmək sənətkardan böyük məharət tələb edir. Böyük istedadla yanaşı dərin həyat müşahidəsi, yaradılan əsərin gerçək həyatdakı obyektinə qarşı sonsuz diqqət, həssaslıq, geniş bilik, orijinal bədii zövq və zəngin dünyagörüşə zərurət yaradan bu sahədə Münəvvər Rzayeva (1929-2004) öz sözünü deyə bilib.

01.02.2023
İlk pianoçu, poliqlot və fədakar həkim qadınlardan biri

O, Tiflisdə Birinci Qadın Gimnaziyasının səkkiz sinfini və bütün Qafqazda məşhur olan Müqəddəs Nina Qızlar Məktəbini bitirən ilk müsəlman qızlardan biri, Azərbaycanın ilk pianoçu, ilk poliqlot qadınlarından idi. Doğulduğu kübar ailədə təhsilinə və dünyagörüşünün zənginləşməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, mədəni inkişafına hər cür şərait yaradılmışdı.

31.01.2023
Güneyli ünlü təmsil ustası

Güney Azərbaycan şeirini orijinal yaradıcılıq dəst-xətti ilə zənginləşdirən, poeziyaya yeni bir rəng, çalar qatan görkəmli şair Pərvin Etisaminin (1907-1941) adı ədəbiyyat tarixində gözəl təmsillər ustası kimi əbədiləşib. Azərbaycan əsilli şair “Sərxoş, lakin agah” adlı romantik şeirlər toplusu ilə böyük şöhrət qazanmış, öz şair mənini təsdiqləmişdir. XX yüzil farsdilli Azərbaycan şeirinin görkəmli nümayəndəsi kimi tanınan Pərvin Etisami Azərbaycanın qədim mədəniyyət və sənət ocağı Təbrizdə doğulmuş, ədəbi zövqü və dünyagörüşü bu doğma şəhərdə formalaşıb inkişaf etmişdir.

30.01.2023
Təzəpir məscidini tikdirən böyük xeyriyyəçi qadın

Azərbaycan tarixində adları qalan, önəmli işləri ilə ölkəmizin abadlaşmasına və mədəni inkişafına xidmət edən nəsillərdən biri də Aşurbəylilər olmuşdur. Bu gün dərin sayğılarla xatırladığımız Aşurbəylilər şəcərəsinin nümayəndələri vətənimizin milli-mədəni, iqtisadi, elmi və siyasi inkişafında xüsusi rol oynayıblar. Kökləri qədim dövrlərə, avşar boyuna gedib çıxan bu soylu ailənin izlərini Azərbaycanın hər bir bölgəsində görmək mümkündür. Ölkəmizdəki möhtəşəm memarlıq abidələrinin tikilməsi, xalqın maariflənməsi, neft sənayesinin inkişafı, tarix elminin uğurları və digər bir çox uğurlarımızda Aşurbəylilərin imzası var.

28.01.2023
Ömrü ilə tarix yazan tarixçi alim...

Tanınmış bir əsilzadə ailəsində doğulması ucbatından bütün həyatı boyu siyasi təzyiqlərlə üzləşən, çox sevdiyi və fədakarca əmək verdiyi ixtisası üzrə uzun illər işləməkdən məhrum edilən, məcbur qalıb bir neçə sənət öyrənən, fərqli ixtisaslar üzrə təhsil alan, taleyini hər işdə sınayan Sara Aşurbəylinin (1906-2001) 95 illik ömrü böyük çətinliklər, mübarizələr içində keçmişdi.

27.01.2023
İranın siyasi-diplomatik “üslub”u: Terror

Fars-Molla rejimi həmişə terror yuvası olub, terrora dəstək verən əsas ölkələrdən biridir, bu sahədə özünəməxsus təcrübəsi var.

27.01.2023
Şərqin ilk qadın kinorejissoru

Azərbaycanın, Güney Qafqazın və bütövlükdə müsəlman Şərqinin ilk qadın kinorejissoru, ssenari müəllifi, Azərbaycanda ilk uşaq filminin yaradıcısı, öz işinin vurğunu Qəmər Salamzadə (1908-1994) yeni cığır açaraq sənət tarixində bir İLKə imza atdı.

26.01.2023