BİT alanında faaliyet gösteren girişimcilerin finansal kaynaklara erişimleri tartışıldı
26.08.2022

Azerbaycan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayicileri Derneği'nin (AİKTSA) girişimiyle Girişimciliği Geliştirme Fonu (SİF) temsilcileriyle bir toplantı düzenlendi.

Birlik Başkanı Elvin Abbasov, Birliğe üye şirket başkanları ve Girişimciliği Geliştirme Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Eldar Hamidov'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Fonun sunduğu destek mekanizmaları ele alındı.

Toplantıda konuşan E.Abbasov, toplantının temel amacının BİT alanında faaliyet gösteren yerel şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, kredi ihtiyaçlarını belirlemek ve tercihli finansal kaynaklara erişimi teşvik etmek olduğunu söyledi: “Şu anda dünyanın birçok ülkesinin BİT alanına özel yaklaşımları var. BİT sektörünün gelişimi için imtiyazlar, tavizler ve birçok teşvik mekanizması oluşturulmuştur. Bu uygulamalar o ülkelerin BİT sektörünün gelişiminde önemli role sahip. 

Toplantıda Fon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eldar Hamidov, temsil ettiği kurumun destek mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verdi. Girişimciliği Geliştirme Fonu'nun temel amacının, ülkedeki ticari kuruluşlara finansal destek sağlamak, girişimciliğin geliştirilmesine devlet destek mekanizmalarının iyileştirilmesine yönelik en iyi uluslararası kuruluşların tanıtımı yoluyla karşılıklı güven ortamının yaratılması olduğunu söyledi.  

Toplantıda ayrıca girişimcilerin imtiyazlı kredi alırken karşılaştıkları sorunlar, kredi kuruluşlarının teminat gereksinimleri, kredi almak için gerekli belgeler ve diğer prosedürel konular ele alındı.

Sonda SİF ile Birlik arasındaki işbirliği çerçevesinde toplantıların devamına karar verildi.

Visiontv.az