Şuşa'yı evsel atıklardan temizleyecek şirket belirlendi - KARARNAME
24.06.2021

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 6 Ağustos 2008 tarihli ve 2983 sayılı “Evsel atık toplanması ile ilgili bazı konuların düzenlenmesi ve“ Bakü'de evsel atık düzenlenmesinin iyileştirilmesi” hakkındaki Kararnamesi'nde değişiklikler yapıldı. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kararname imzaladı.

Yeni Kararnameye göre Şuşa şehrinde oluşacak tüm katı atıkların toplanması, taşınması, imha edilmesi “Temiz Şehir” Anonim Şirketi tarafından sağlanacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yerleşimlerin iyileştirilmesi ve çevrenin korunmasının, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine dayalı modern yöntemlerle sağlandığı belirtilmelidir. Bu kapsamda uygulanan katı atık düzenleme sistemi, şehirlerin ekolojisinin çevre koruma standartlarına uygun olarak iyileştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ülkedeki ekolojik dengenin diğer alanlarda da sürdürülebilmesi için katı atık yönetimi alanında kazanılan deneyim, Azerbaycan'ın kültür başkenti ilan edilen Şuşa şehrinde uygulanması da dahil olmak üzere, atmosfer ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve modern bir çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi için geniş fırsatlar yaratacaktır.

Dilaycan Dal

Visiontv.az