Qərbin, ABŞ-ın postsovet ölkələri ilə davranışı müəmmalı və ziddiyyətlidir - Alqış Həsənoğlu
Qərbin, ABŞ-ın postsovet ölkələri ilə davranışı müəmmalı və ziddiyyətlidir - Alqış Həsənoğlu
03.04.2021 Alqış Musayev Tərəfindən

Düzdür, qərb əməkdaşlıqda həvəslidir; ardıcıl və ciddi səylər nümayiş etdirir, konkret addımlar atır. Amma Qərb post sovet ölkələrini müstəqil coğrafiyalar statusunda qavrayır və görür. Qərbə, Amerikaya post sovet ölkələrinin dövlət institutları yox, ərazisi, (ucuz xammal və sərfəli satış bazarı kimi) lazımdır.

Sübut: Ukrayna təcrübəsi.

Ukraynanın coğrafiyası Amerikanın, Qərbin siyasi-iqtisadi-hərbi maraqlarını təmin edən əlverişli platsdarmdır. Ukrayna dövlətinin  bütövlüyü isə kimsəni narahat etməz…

Visiontv.az