Xanqalas Ulusundakı həmyerlimiz Əliş Məmmədovun yubileyidir
Xanqalas Ulusundakı həmyerlimiz Əliş Məmmədovun yubileyidir
17.02.2023 MEDİA Tərəfindən

“1979-cu ildə Xanqalas ulusunun Moxsoqollox qəsəbəsinin sement zavoduna Azərbaycanda İnşaat Mühəndislər İnstitutunu yenicə bitirimiş Əliş Məmmədov adlı cənublu gənc bir oğlan gəldi. 10 ildən sonra həmin zavoda rəhbərlik edib, onu Yakutiyada ən böyük istehsal müəssisısinə çevirə bildi.”

Soyuq fevral ayında soyuq Yakutiyada ömrünün 65 yaşını tamamlayan Vətən oğlu Əliş Məmmədov haqqında “Yakutiya24” televiiziyasının xəbərlər proqramında gedən veriliş yuxarıdakı cümlələrlə başlayır.

Biz də elə 3-cü çağırış Saxa(Yakutiya) Respublikasının İl Tümen Məclisiniə   Xanqalas ulusundan deputat seçilən   şəkili balası Əliş Zabit oğlu haqqında verilişdə lentə alınan fikirləri müsahiblərin sözləri ilə xalqımızla bölüşməklə, onu təbrik etmək fikrindəyik. 

“Yakutsement” zavodunun elektrik təmiri sexinin müdiri Viktor Qreçko azərbaycanlı soydaşımızın  Yakutsement” İstehsalat Birliyinə direktor seçilməsi prosesini belə xatırlayır:

“Heç yadımdan çıxmaz. Direktorluğa 4 namizəd var idi. Birini Moskva dəstəkləyirdi. Lakin çox ləyaqətli şəkildə biz zavodumuza direktor Əliş Məmmədovu seçdik.”.

Lakin sonra yenidənqurma maşınının islahatları ilə istehsal müəssisələri iflasa uğramağa başladı. 1990-cı ilin iqtisadı böhranında zavodu bağlanmaq təhlükəsindən xilas etdi. “Yakutsement” İstehsal Birliyinin smeta layihələri şöbəsinin rəhbəri Yelena Omelçenko deyir:

“Bizim  zavod kollektivinin əmək haqqı problemləri yaranmışdı. Direktorumuz Yakutiyanın digər zavodları ilə barter sənədləri imzalayıb, bizi səfalətdən qurtardı. Əmək haqqı da alırdıq, ərzaq da. Və həmin illərdə belə bir əmr verdi: “Əmək haqları əvvəlcə fəhlələrə verilməlidir. Əgər müəssisədə pul qalarsa, baş iqtisadçı, baş mühasib və direktor əmək haqqlarını ən axırıncı alacaqlar.”.
Əliş Məmmədov harada işlədiyini yaxşı bilirdi. Xanqalas ulusu  türklərin xan nəslindən, toyon nəslindən olan şəxsiyyətlərinin yurdudur. O bu müqəddəs torpaqlarda xanların, ululaın adına layiq işləməyin vacibliyini bütün məsuliyyəti ilə hiss edirdi. Bu məsuliyyət nəticəsində rəhbərlik etdiyi müəssisənin də  gəliri artırdı. Bir ildə 500 min ton sement istehsal etməyə başlamışdı.  Ağır 1990-lardan başlayaraq,  rəhbərlik etdiyi əmək müəssisəsi üçün sosial obyektlərin – idman zalı, uşaq bağçası, məktəb , poliklinika tikintisinə başladı.  Çünki istehsal etdikləri məhsulla  respublikanı kənardan gətirilmə  sement asılılığından qurtarmışdı.

Əliş Məmmədov  Xanqalas ulusunun  xalq deputatı titulunu da çox şərəflə daşıyır. Onun adını  Saxa (Yakutiya) Respublikasının şərəf kitabına yazıblar.  Onun seçicilərlə hər görüşü  problemlərin həlli, seçicinin sevinci, yeni quruculuqla nəticələnir. Əliş Məmmədovu deputat seçən  Xanqalas ulusunun Pokrovka qəsəbəsindən olan seçici Marqarita Reşetnikova deyir ki, evimdə qaz və istilik problemi var idi. Mən deputatımız Əliş Məmmədova müraciət etdim. O məni dinlədikdən sonra, problemi araşdıracağını dedi. Problem həllini tapana kimi isə evimə odun göndərdi ki,  soyuq qışda istiliyimiz olsun.

Əliş Məmmədov  haqqında  Xanqalas ulusunun  başçısı Oleq İrinyev deyir:

- Bizim elin əhalisi onu əsil deputat kimi qəbul edir. O seçicilərinin bütün problemlərini həll edir. Xanqalaslılar üçün o çox qiymətlidir. Ona olan hörmətimizin bariz nümunəsidir ki, Xanqalas ulusunun 17 nasleqinin fəxri vətəndaşıdır.  Bu şərəfli  titula və etimada  isə ölkəmizdə yalnız Respublikamızın birinci Prezidenti Mixail Nikolayev və Əliş Məmmədov malikdir.

“Azərbaycanlı” adına - gözümüzdən uzaq, könlümüzə yaxın türk torpaqlarında şərəf gətirən soydaşımız Əliş Məmmədov həm də Saxada yaşayan azərbaycanlıların ağsaqqalıdır. Türkiyədə baş verən fəlakət bölgəsinə yardım üçün azərbaycanlı soydaşlarımızla birlikdə 5 min dollar ilkin yardım ediblər.

Aida Eyvazlı

Visiontv.az