Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri böyük bir geostrateji rayonda mühüm hərbi-siyasi tarazlıq yaradır-deputat Hikmət Babaoğlu
29.07.2020

Azərbaycanda keçirilən təlimlər Türkiyə Cümhuriyyəti il Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında Sazişə əsasən və illik plana uyğun olaraq keçirilən təlimlərdir və plan təqviminə uyğun olaraq da vaxtaşırı keçirilir.

Bu olduqca yüksək qiymətlindirilməli bir hadisdir. Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında təbii, tarixi strateji müttəfiqlik əlaqələri mövcuddur. Əlbətdə istənilən ölkə ilə ortaq maraqlar üzərindən çıxış etmklə strateji müttəfiqlik əlaqələri yaratmaq olar. Ancaq Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı müttəfiqlik tamamilə fərqli bir müttəfiqlikdir. Ona görə də biz onu təbii-tarixi strateji müttəfiqlik adlandırır, təbii deyən zaman iki ölkənin xalqlarının eyni millət olmasını, tarixi dedikdə isə tarixən coxsaylı ortaq dövlətlər qurmaqla eyni siyasi keçmişə aid olduğumuzu bildiririk. Bunlar olduqca əhəmiyyətlidir. Təkcə ötən əsrdəki münasibətlər tariximizə diqqət etsək görəcəyik ki, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti qurularkən Qafqaz İslam ordusu, Türkiyədə Cümhuriyyət qurularkən isə azərbaycanlılar nə qədər fədakarcasına bir-birilərinin yanında olmağı bacarıblar. Bu və buna bənzər çoxsaylı qardaşlıq münasibətləri bu gün də siyasi tariximizin hazırki mərhələsində mütəfiqliyimizi zəruri edir. Hazırki mərhələdə Türkiyə Azərbaycan ittifaqı təkcə iki ölkənin maraqları baxımından deyil bütövlükdə regionumuzda sabitliyin və inteqrasiyanın təmin edilməsi baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Çünki bu iki qardaş dövlətin səyləri ilə gerçəkləşdirilən starteji enerji və nəqliyyat kommunikasiya layihələri təkcə Qafqaz regionu üçün deyil, bütövlükdə Avropa üçün də strateji əhəmiyyətə malikdir.

Ona görə də bu münasibətlər böyük bir geostrateji rayonda mühüm hərbi-siyasi tarazlıq yaradır. Ermənistan regionda yeganə ölkədir ki, işğalçılıq siyasəti həyata keçirməklə Azərbaycanın 20 faiz torpaqlarını işğal edib, bölgədə daima terror siaysəti həyata keçirb, digər qonşu ölkələrə qarşı da torpaq iddialrı irəli sürməklə bölgənin ümümi inteqrasiaysına və əməkdaşlığına ciddi ziyan vurub. Eyni zamanda özünü regional əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan mərhum edib.

Ona görə də əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın rəmzi olan və regional təhlükəsizliyə xidmət töhfə məqsədilə keçirilən bu təlimlərdən narahat olur. Erməni işğalçı ordusunun Tövuz rayonumuzda yerləşən dövlət sərhəddində törədtiyi təxribatla bu təlimlərin əlaqəsinə gəldikdə isə bunlar arasında əlaqə qurmaq yalnız erməni xəstə təxəyyülünün məhsulu ola bilər. Azərbaycanın güclü ordusu var oz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək professional kadralra , texniki təhcizata və yüksək döyüş qabiliyyətinə mailkdir. Ona gərə də ermənilər hadisəni bu cür təqdim etməklə əslində Türkiyə - Azərbaycan müttəfiqliyini siyasi şantaja məruz qoymağa çalışır ki, bu da baş tutan məsələ deyil. Əgər Ermənistan döğurdan da narahatlıq keçirirsə işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından bir an öncə çəkilsin.

Visiontv.az