[popupwfancybox id=”1″]

Sermaye neden millileşemiyor?

Küresel sosyal ağların Azerbaycan’a vurduğu darbe.

Yerel internet kaynaklarının önemiSorun oluşturan unsurlar.

Azerbaycan’da “facebook” ve diğer sosyal ağlarda reklam için milyonlarca para harcanıyor.  Konu hem siyasi, hem de milli-manevi değerler açısından önemli sorunlara yol açıyor. Yani “facebook” ve “twitter” gibi sosyal ağlar faaliyet gösterdikleri ülkelerde siyasi ve toplumsal hedeflere darbe vururken, Rusya’ya ait sosyal ağlar (kontakt, mymir znakomstva, odnaklassnik) daha çok insanların cinsel nitelikli tanışmalarına imkan sağlıyor. Böylece ABD ve batı siyasi enstitülerinin hazırladıkları sosyal ağlar doğrudan ülkenin milli güvenliğine darbe vurmaya, siyasi çatışma ve kaos çıkarmaya yöneltilmiştir. Rusya’nın kurduğu sistem ise milli-manevi değerlere vurulan darbe olarak değerlendirilebilinir. Ayrıca, bu sorunların yanısıra sözkonusu güçler bahsettiğimiz sistemin yardımıyla ülkeden milyonlarca dolar çıkarmayı başarıyor. Bu açıdan ülkemizde yerel internet kaynaklarının oluşturulmasına önem verilmesini ve yerel sosyal ağların milli değerlerimize uygun bir şekilde tasarlanmasını öneriyoruz. Bu düşünceyle yola çıkarak alternetif milli sosyal ağımızı öneriyoruz.

  1. Azerbaycanlı uzmanların kurduğu yerel internet kaynaklarının milli marka haline gelmesi.
  2. İnternet kullanıcıları her ne kadar yerel internet kaynaklarını tercih ederseler, internet servis saglayıcılarının fiyatı bir o kadar düşük olur. Bu ise  yerel internet kaynaklarının  ün kazanmasına neden olur. Yurtiçi internet kullanımını yüzde 50’nin üzerine çıkarmak için çaba sarfetmemiz gerekiyor.
    Bu girişim yatırımın millileşmesine hizmet edecek ve milyonların yurtdışına akmasını önleyecek.

 

Gerek sermayenin millileşmesi, gerekse de yerel kaynakların hem marka haline gelmesi, hem de fiyatları etkilemesi açısından düşünürsek, her bir Azerbaycan vatandaşının bilinçli olarak milli kaynaklardan yararlanmasının ülkemizin yararına olacağı kanısındayım. Çok sayıda neden daha sıralayabiliriz (güvenlik, gizlilik, milli-etik değerlerin korunması ve d.. ) Tüm yönlerden baktığımızda herkesin bireysel olarak milli kaynakların kullanılmasında ısrarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yerel sosyal ağlar kurarak iç internet reklam piyasasının kalkınmasını sağlayabilir, önemli finansal gelirlerin yurtdışına akmasını önleyebiliriz.

Ayrıca şunu da belirtmek isteriz ki, her geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan binlerce, hatta milyonlarca para sosyal ağlar üzerinden yurtdışına uçuyor. Ülkemiz ise şu giden paradan hergangi bir kazanç sağlamıyor. Almanya gibi gelişmiş bir ülke bile sözkonusu sosyal ağlardan hiçbir kazanç sağlamadığını iddia ederek “facebook” kurucularına dava açmıştı. Çin ise yabancı sosyal ağları tamamen kapatarak kendi sistemini kurdu. Rusya da aynı şekilde. Adıgeçen ülkede hem siyasi, hem de cinsel nitelikli yerel sosyal ağlar faaliyet göstermektedir. Sözkonusu sistemi kurarak hem siyasi kaosu önlüyor, hem de bizim gibi devletlere siyasi, sosyal ve cinsel nitelikli düşünceler aktarıyorlar. Bu açıdan bizim de yerel internet kaynaklarımızı kurarak, yerel kullanıcı sayımızı arttırmamız gerekiyor. Hem bunu komşu ülkelerin ilgisini çekecek düzeyde yapmamız lazım. Ancak yukarıda kaydettiğim gibi bu, öncelikle kendi ülkemizde doğrudan devlet desteğiyle kurulmalı. Ancak yurtdışında bu tür teklifler büyük enstitüler tarafından sunuluyor  ve devlet yardımıyla yerel teşkilatlar milyonlarca para harcıyor. Bu açıdan bizim de ülkemizde konuya ciddi bir şekilde yaklaşılması, ödenek ayrılması ve yerel IT uzmanlarının gücünden yararlanmak çok önemli.

Biz de bu işi tabii ki hem kendi gücümüz, hem de yurtdışındaki ortaklarımızla istişare ederek yapacağız. Ayrıca yerel internet kaynaklarımızı kurarak hem paramızı yurtiçinde tutabileceğiz, hem de yerel uzmanlardan yararlanmış olacağız. Azerbaycanlı IT uzmanları dünya piyasasının önde gelen alanlarında önemli çalışmalar yürütmekteler. Aynı zamanda IT alanında da yeterince profesyonel uzmanlarımız var. Yerel uzmanlarımızdan yararlanmamamız kendilerini pasif kılıyor. Çünkü yerel uzmanlara olan güven eksikliği kendilerinin verimliliğini düşürmenin yanısıra ölkeyi terk etmelerine de neden oluyor. Bu açıdan bazı devlet düzeyli projelerin; gerek bakanlıklar, gerekse de diğer devlet kurumları tarafından yurtdışı teşkilatlara verilmesi, ülkemizde yatırımın millileşmesine engel oluyor.

Tüm projelerin yerel şirketler ve uzmanların katılımıyla gerçekleşdirilmesini öneriyorum. Yabancı kuruluşlar ise sadece danışman olarak katılsın. Hem vatanını, milletini seven bir vatandaş, hem de “visiontv.az” internet televizyonu ve “myday.az” yerel sosyal ağı kurucusu olarak konuyu proje haline getirerek, ilgili kurumlara sunmayı düşünüyorum.

 

 

07.10.2016 16:25 122 dəfə baxılıb