“2 rayon əvəzinə sərhədləri açmağı 1993-cü ildə Süleyman Dəmirəl | Vision TV