Kocaeli Tabip Odası Emekli Hekimler Kolu tarafından düzenlenen toplantı geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Tabip Odası Yönetim Kurulu ev sahipliğinde; Türkiye Tabipler Birliği Emekli Hekimler Komisyonu Başkanı Dr. Erdinç Köksal, Başkan yardımcısı Dr. Derman Boztok ve İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Tekirdağ Tabip Odaları temsilcileri ve oda üyesi çok sayıda emekli hekim katıldı.

Toplantının başında aynı gün Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırısı nefretle kınandı, Şehit askerler rahmetle anıldı, yaralı yurttaşlara acil şifa dilekleri tekrarlandı. İnsanların sağlığı için bir ömür tüketmiş hekimler insanlarımızın hayatına yönelik saldırıların bir an önce sona ermesi gereği vurgulandı.

dsc03706

Emekli Hekimler Komisyonunun İstanbul Tabip Odası ile yaptığı anket çalışmasının sonuçları detaylı olarak değerlendirildi. Bu anket sonuçları ve öneriler şöyle belirtildi:

‘’Emekli hekimlerin ilk sorunu emekli aylıklarındaki adaletsiz düşüklüktür. Emekli Sandığı emeklilerimiz yaklaşık 2500 TL, SSK emeklilerimiz 1400 TL civarında, BağKur emeklilerimiz ise 1000 TL den az aylık almaktadır. Görüldüğü üzere ülkemizde Yargı ve güvenlik alanlarında çalışan emeklilerin aldığı aylıkların yarısından az aylıklar, hekim emeklilerine reva görülmüştür. Bu düşük emekli aylıkları nedeniyle meslektaşlarımızın çoğu (%56) ilerlemiş yaşlarında bile geçinebilmek için ek iş yapmaya mecbur kalmaktadır. Emekli hekimlerin %27’si çalışmak zorunda olduğunu fakat sağlık nedeniyle veya iş bulamadığı için çalışamadığını belirtmektedir. Emekli olup çalışma ihtiyacı duymayan hekimlerin oranı ise sadece %17 olarak belirlenmiştir. Emekli hekim aylıklarının insanca yaşamaktan uzak ve geçimlerini karşılamadığını söyleyen emekli hekimlerin çoğu bu gelirin kendileri ve ailelerini geçindirmek için yeterli olmadığını söylemektedir. Bu veriler, emekli hekimlerin yıpratıcı ve yoğun bir çalışma hayatının sonunda kendilerinin hakettiği maaşı alamadıklarını trajik bir şekilde göstermektedir.

Bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesi ve hekimlere emeklerinin karşılığı olarak yoksulluk sınırı üzerinde emekli aylığı verilmesi yönünde siyasiler, basın ve kamuoyu nezdinde çalışmaların sürdürülmesi gerektiği kararına varılmıştır.

Emekli hekimlerin düşkün durumda kalanların bakım maliyeti nedeniyle, bakımevleri-huzurevleri bulma seçeneği bile imkansız olabilmektedir. Hekimler için uygun huzurevleri oluşturulması için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanmıştır.

Emekli hekimlerin sağlık kurumlarında maruz kaldığı deontolojiye uymayan davranışların rahatsızlık verici boyutta olduğu belirtilmiştir. Bu tip davranışların olmaması için sağlık eğitim kurumlarında asistan ve tıp öğrencilerinin örnekler üzerinden eğitilmesi gereği vurgulanmıştır.

Emeklilerimizin meslektaşlarımızla bir araya gelip sohbet edebileceği, hobileriyle ilgilenebileceği sosyal yaşam merkezlerine ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir.

Emeklilerimizin sosyal yaşamına renk katılması amacıyla gezi, piknik gibi etkinlikler talep edilmiştir.

Halen çalışmakta olan genç meslektaşlarımızın geleceğin emeklileri olarak komisyon çalışmalarına aktif olarak katkı sağlamaları gerektiği üzerinde görüş birliğine varılmıştır.’’

Emekli Hekimler Kol Toplantısı topluca yenilen yemekte sorunlar üzerine bilgi alışverişi ile devam etti. Konuklar bu konuda çalışmaları arttırmak ve benzer toplantılarla tekrar bir araya gelmek üzere toplantı son buldu.

emekli-hekimler-538

Umarım en onurlu mesleklerden ikisi olduğunu düşündüğüm öğretmenlik ve hekimlerimizin şartlarının iyileştirilmesine bende kalemimle bir katkı sunabilirsem sevinirim. Hastalandığımızda bize can siperhane koşan hekimlerimiz bu ücretlerle geçinmelerinin zor olduğunu görmek gerekli. Kalın Sağlıcakla…

img_1982

Haber: Veysel Kavrayan

Eğitimci-Gazeteci-Yazar

[email protected]

 

25.12.2016 13:51 92 dəfə baxılıb